बैतडीमा यसरी गाईन्छ भैलो गित

तिहारमा देउसी भैलो खेल्ने गरिन्छ । जुन ठाउँ अनुसार फरक फरक रहेको हुन्छ । बैतडीमा पनि तिहारको पाँच दिन सम्म देउसी भैलो खेल्ने गरिन्छ । बैतडेली भाषामा खेलीले देउसी भैलोको आफ्नै मौलिकता छ ।

maya metro hospital

औशीको दिन गाइने भैलो गित 

joshi vada pasal 2

आँसि बार…भैलो
गाइको त्यार…भैलो
धर्म तुमारो …भैलो
धर्मे फागु…भैलो

औंसिका दोस्रो दिन गाइने भैलो गित

पणियो पलोध …भैलो
दुत्ये बार …भैलो
धर्मे फागु…भैलो
देलाकी फागु…भैलो

बुडो भैलो

छम छम छडिया…भैलो
क्यौ फुल भडिया…भैलो
प्याउलिको फुल…भैलो
क्यौ बार उब्ज्यो …भैलो
कालि चतुरादशी…भैलो
मंगलबार …भैलो
गाइको त्यार…भैलो
धर्म तुमार…भैलो
धर्मै फागु…भैलो
देलाकि फागु…भैलो
जो खाला आजु…भैलो
आजुका काजु…भैलो
बुडि भैल्या राजु…भैलो
बडा भैलाकी…भैलो
खेल हो खेल्ता…भैलो
बाकरी मिल्ता…भैलो
बाकरी ढाल…भैलो
गलिउँ खाल …भैलो
खाल खल्यानी …भैलो
पुछिण मल्यानी…भैलो
पुछिउ टोडि…भैलो
देउसिङ्या रोडि…भैलो
रोडि को रङग्यौरो …भैलो
मुसिको तुङयौरो …भैलो
मुसार विन्ती …भैलो
सौबार सन्धी…भैलो
सप्क्या दावै…भैलो
वैविणी बार …भैलो
सग¥या केदार…भैलो
सग्गर खोली…भैलो
धम्मै खोलि…भैलो
पैसाकी झोली…भैलो
तन तेरा पैसा…भैलो
हर्या न तर्या…भैलो
पिपल पाति…भैलो
रयाकि छाती…भैलो
रायो जमौनु…भैलो
खानु त खानु…भैलो
क्यौ सित खानु…भैलो
बकरो खानु…भैलो
कसो बकरो …भैलो
हुडकुडा मोटो …भैलो
सिङयौरी छोटो …भैलो
सिङ्ङु समाइछ …भैलो
सिङै खुसि …भैलो
हाडकी हडहडी…भैलो
रगतकि नन्दु…भैलो
सो नन्दु काँ गै…भैलो
धौलि धार …भैलो
कालि पार …भैलो
कालि पारमा…भैलो
चुइकन्ना धार…भैलो
जो खा जुमला …भैलो
घिउ खान्या कुमला…भैलो
कुमालि घिउ रे…भैलो
ठाकुर दिउ रे …भैलो
हमरा ठाकुर …भैलो
हम क्या दिन्ना …भैलो
चिच्या पाठि …भैलो
आफु क्या खान्ना…भैलो
लख्वाई काति …भैलो
गौ मुख्या दिन्ना …भैलो
निकनिको सबै …भैलो
बाडिचुडी खौला …भैलो
सपलौडी सपलौडी …भैलो
दिउँ भलि सिस …भैलो
हमरी सिसले …भैलो
भरियो भकार …भैलो
सुनको सुवाड…भैलो
रुपको दुवाड …भैलो
एक सि दिउ मै …भैलो
एइ घर पुर्ख …भैलो
घर घरिना …भैलो
जुग जारी रन्ना …भैलो
गोठ गावडी …भैलो
गौ बडि रन्ना …भैलो
गोठ मावडि …भैलो
गौ बडि रन्ना…भैलो
पाँण मावलि…भैलो
मौ बडि रन्ना…भैलो
खर्क भूइँसालो …भैलो
जुग जागी रन्ना…भैलो
फाग माहुरी …भैलो
जुग जागी रन्ना …भैलो
हमरा माइति …भैलो
जुग जागी रन्ना…भैलो
फिर फिर औला …भैलो
अजम्बर होइर्या…भैलो
हिमाञ्चल हिउँ छन्ज्या…भैलो
जुग जागि रया…भैलो
समुन्द्र पानि छन्ज्याँ…भैलो
बाँची रया …भैलो
अजम्बर भया …भैलो
मटखन्न माटो छन्ज्याँ …भैलो
जुग जागि रया…भैलो
दहि भात खाया…भैलो
केला थुमणि जनि …भैलो
जणकी राख्या …भैलो
दुवाइँ जनि …भैलो
चौडि रया …भैलो
गुवाई जनि …भैलो
फुलि रया …भैलो
ऐरकी झिल जनि…भैलो
झाल ताल होइ रया …भैलो
अजम्मर भया…भैलो
हम भैलो दिया…भैलो
एइ कोत्या डर्या …भैलो
देलिमा बस …भैलो
भयाको धान …भैलो
दिन्याइ हन …भैलो
नदिन्या नाइ हन…भैलो
कुकुर दिएको …भैलो
गौ फेरी खोलो …भैलो
बिल्लाा दिएको …भैलो
चोरी लैझालो …भैलो
मुसा दिएको …भैलो
दुलो लैझालो …भैलो
हम दिएको …भैलो
नाम रै झालो …भैलो

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.